1/48 Otaki Mitsubishi A6M5 Zero 'Zeke'
  • Zero1v1Frt01SS